Balogh Brigitta

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2012. május 3.


1. Személyi adatok: 

Munkahely: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
Elérhetőség: brigitta_balogh@yahoo.co.uk
Oktatott tárgyak: antik és középkori filozófiatörténet; metafizika és ontológia; retorika
Kutatási terület: filozófiatörténet (ezen belül: klasszikus görög filozófia, német idealizmus, Hegel szellemfilozófiája), társadalomfilozófia (ezen belül: elismerés-elmélet)
Nyelvismeret: magyar (anyanyelv), román, német, angol, francia, latin (olvasás)

 

2. Tanulmányok:

Felsőfokú tanulmányok:
2000–2007: doktori képzés; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Vezetőtanár: prof. dr. Vasile Muscă. Téma: Szellem és idő kapcsolata Hegelnél A szellem fenomenológiájában.
1999–2000: magiszteri képzés; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Szakirány: francia filozófia (francia nyelven)
1995–1999: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; Történelem–Filozófia Kar, filozófia szak (magyar nyelven)

Oklevelek:
2008: PhD oklevél filozófiából, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2000: magiszteri oklevél francia filozófiából; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
1999: államvizsga filozófiából; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár


3. Munkahelyek:

2010 – egyetemi docens; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2006–2010: egyetemi adjunktus; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2003–2006: egyetemi tanársegéd; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2001–2003: egyetemi gyakornok; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

4. Egyéb szakmai tevékenység:

2011– a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia- és Kultúratudományi Tanszékének tanszékvezetője
2010– a Partiumi Keresztény Egyetem tudományos titkára
2010–2011: a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékének vezetője
2005– a Kellék című filozófiai folyóirat főszerkesztője
2001–2011: a Partiumi Egyetemi Szemle olvasószerkesztője
2008–2010: a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyttese
2006–2008: a Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia tanszékének tanszékvezető-helyettese
1996– a Kellék című filozófiai folyóirat szerkesztője

5. Szakmai kitüntetések, díjak:

2008: Cogito-díj (az ELTE–BTK, a Magyar Filozófiai Társaság és a l’Harmattan Könyvkiadó díja első kötetes filozófiai szerzők számára). Pályamunka: A szellem és az idő. Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában

6. Kutatási projektek, ösztöndíjak:

2009– a Partiumi Keresztény Egyetem, a Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem „Európai, nemzeti és regionális identitás – elmélet és gyakorlat” című közös kutatási projektjének kutatásvezetője (időtartam: 2009–2011; társfinanszírozó: az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja, kód: HU-RO/0801/180)
2007: az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogramjának kutatói ösztöndíja
2004: A Magyar Tudományos Akadémia Domus Junior kutatói ösztöndíja (Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete).
2001: A Magyar Tudományos Akadémia Domus Junior kutatói ösztöndíja (Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete).
2001: az Internationales Zentrum für Wissenschaftliche Zusammenarbeit kutatói ösztöndíja a tübingeni Eberhard-Karls-Universität egyetemen, Dr. Günter Figal professzor irányításával.

7. Szakmai szervezeti tagság:

Pro Philosophia Alapítvány (1997-; alapító tag)
Magyar Filozófiai Társaság (2000-; 2008–2010: elnökségi tag)
Magyar Tudományos Akadémia (2007-; külső köztestületi tag)
Német–Magyar Filozófiai Társaság (2007-; elnökségi tag)